top of page
Integritetspolicy

Denna policy gäller dig som besökare och kund på EM Praliner & Bakverk och genom att använda och handla på vår webbsida godkänner du denna. Vi värnar om skyddet av dina personuppgifter och din personliga integritet och samlar bara in uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din order och optimera din upplevelse av vår sida och tjänster.

De personuppgifter, uppgifter som kan identifiera dig som person, som vi samlar in är namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer och IP-adress. Dessa uppgifter används för att kunna hantera och leverera din order, för att kunna kontakta dig angående din order och skicka nyhetsuppdateringar. IP-adress samlas in för att vi ska kunna se hur besökare använder vår webbplats och detta används sedan till att utveckla vår webbplats funktioner och innehåll.

Vi använder oss av plattformen Wix för att driva vår webbplats och vår webbutik. Dina uppgifter lagras på Wixs servar men Wix tar inte del av dina uppgifter om inte vi begär detta (exempelvis om något tekniskt fel med din order skulle inträffa). Undantaget om Wix skulle misstänka brott eller för att kunna lösa rättsliga tvister. Vi delar inte med oss av dina personliga uppgifter till tredje parter som inte är i behov av att ha denna information för att kunna uppfylla sitt uppdrag.

Tredje parter som tar del av dina uppgifter är: 

- Stripe (betaltjänst) - Stripe samlar in namn och även uppgifter såsom kontokortsnummer, för att kunna bekräfta din identitet och genomföra din transaktion

  - Klarna (betaltjänst) - Klarna samlar in namn och även uppgifter såsom kontokortsnummer, för att kunna bekräfta din identitet och genomföra din transaktion, dessa uppgifter lagras inte av oss, läs mer om det på Klarnas hemsida.

  - Postnord (frakt) - Namn och gatuadress delas med Postnord för att kunna leverera din order. Din e-postadress och/eller telefonnummer delas också för att kunna skicka dig avisering om din leverans.

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter om dig som vi lagrar och du har också rätt till att rätta felaktig information som vi har lagrade.

Du har rätt att begära att bli bortglömt, m.a.o. att vi raderar all information om dig, men där finns undantag, vi har rätt att behålla uppgifter för att kunna uppfylla rättslig förpliktelse, exempelvis för att kunna genomföra bokföring enligt bokföringslagen. Kontakta oss om du önskar utdrag/ändringar/radering av dina uppgifter.

Vår webbplats använder sig av cookies. Cookies på vår webbsida hanterar bland annat analytiska funktioner som berättar för oss hur besökare använder vår webbplats, säkerhetsfunktioner, funktioner i vår webbutik samt betalning, och de används för att förbättra kommunikationen till dig som användare. Du kan stänga av cookies men detta kan medföra att vissa av webbsidans funktioner inte fungerar som det är tänkt.

Integritetspolicy: Text
bottom of page